1

Onze school

De Elstar is in 2005 gestart. In mei 2007 is de Elstar verhuisd naar een nieuw schoolgebouw, het Multi-functionele centrum de Zon. In deze Brede school zijn nog twee basisscholen gehuisvest: PC de Wegwijzer en OBS De Zonnepoort. Ook vindt u er meerdere andere participanten en waar mogelijk werken de verschillende participanten samen. Via de volgende link kunt u meer lezen over Brede school de ZON brede school de ZON.

Onze school maakt deel uit van Stichting Wonderwijs. In Wonderwijs hebben veertien basisscholen en (integrale) kind centra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld.

Binnen Wonderwijs werken ruim 350 professionals elke dag aan de brede ontwikkeling van ca. 4000 kinderen.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Wilt u meer over Wonderwijs lezen klik dan op Wonderwijs

1.1 Algemeen

De Elstar is een katholieke school. Daarnaast is de Elstar een Vreedzame School. Dit houdt in dat de Elstar ernaar streeft om de school een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin conflicten constructief worden opgelost. Via de volgende link leest u meer over de Vreedzame School. Tot slot is de Elstar in ontwikkeling naar een Leer & Veerkrachtschool. Wilt u meer weten over Leer & Veerkracht? Klik dan op Leer & veerkracht.

1.2 Missie

De Elstar biedt kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en waardevol onderwijs in een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich gekend en erkend voelen. We staan voor betrokkenheid, zelfverantwoordelijkheid, solidariteit, ontwikkeling en ontplooiing. Wij zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden naar de persoon die ze willen worden.

1.3 Visie

De Elstar biedt onderwijs waarbij het kind mede richting geeft aan de eigen ontwikkeling. We gaan daarbij uit van de onderwijsbehoefte van het kind. We creëren een optimale leeromgeving waarbinnen de kinderen de kans krijgen om keuzes te maken en samen te werken. Het team heeft vertrouwen in de kinderen, werkt intensief samen en betrekt hierbij de kinderen, maar ook de ouders. De Elstar is een Vreedzame, innovatieve school. Zij werkt volgens de pijlers van het Team Onderwijs op Maat (TOM) concept: personeel, organisatie en leeromgeving. Wilt u meer lezen over TOM klik op TOM en ontwikkelingen op de Elstar.

1.4 Ons team

Het team van de Elstar bestaat uit zevenentwintig groepsleerkrachten, negen onderwijsassistentes, een administratief medewerkster, een conciërge, een vrijwilligers, drie intern-begeleidsters en een directeur.

Op de website vindt u een teampagina. Via de link ons team vindt u de namen van onze medewerkers en de groep waarin ze werken. Leerkrachten maken individueel en in teamverband gebruik van scholing en cursussen om hun deskundigheid op peil te houden dan wel te vergroten.