5

Organisatie

5.1   Schooltijden

Op de Elstar werken wij met een continurooster. De kinderen lunchen samen met de leerkracht. Daarnaast krijgen de kinderen de tijd om even lekker buiten te spelen. De inloop* start iedere ochtend 10 minuten vóór aanvang van de schooltijd.

*I.v.m. het Covid-19 virus en de maatregelen daaromtrent kan dit afwijken. Voor de start van het schooljaar worden de ouders daarover geïnformeerd.

Onze schooltijden:

5.2 Vakanties

De kerstvakantie, voorjaarsvakantie en de zomervakantie start voor alle kinderen om 12.00 uur.

Studiedagen:

  • Maandag 6 september
  • Woensdag 6 oktober
  • Maandag 6 december
  • Dinsdag 1 februari
  • Vrijdag 15 april
  • Vrijdag 27 mei
  • Donderdag 23 juni

5.3 School ABC                                                 

Voor alle praktische schoolzaken, maar ook voor als u snel iets terug wilt vinden, hebben wij een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld verlof, trakteren op school, eerste schooldag, schoolverzuim, ICT, etc. Klik op het schema hiernaast of klik op deze link voor het volledige ABC.