7

Adressen

Schoolleiding, contactpersonen en belangrijke adressen vindt u hier.

Schoolleiding
Nicky Janssen-Spanbroek, coördinator onderbouw: n.janssen@wonderwijs.nl

Janneke Deenen-Graat, coördinator bovenbouw: j.deenen@wonderwijs.nl

Marjolein van den Burg, intern-begeleidster: m.vandenburg@wonderwijs.nl

Charlotte Kohler, intern-begeleidster: c.kohler@wonderwijs.nl

Marco Onstenk, directeur, 06-28232746: m.onstenk@wonderwijs.nl

Activiteitencommissie
Voorzitter: ac.elstar@wonderwijs.nl
Financieel beheerder: ouderbijdrage.elstar@wonderwijs.nl

Medezeggenschapsraad, oudergeleding
Bouke Scheerder (voorzitter)
Sanne van den Berg-van Dieten
Judith Wissing-van Megen

Medezeggenschapsraad, teamgeleding
Ilse Koning
Carola Lindeman
Marijke Mols-Tieleman
mr.elstar@wonderwijs.nl

Kikkerkoning
Mendy Kummeling en Merel van den Bergh
0481-769031 of 0481-769012
www.kikkerkoning.nl

Klachtenregeling
Charlotte Kohler 06-13442353
Marijke Mols-Tieleman 06-10373474

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
T 0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie en/of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 0481-36 23 00

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel

Stichting Wonderwijs
Postadres
Postbus 210
6660 AE Elst

Bezoekadres
Hoenderik 9
6662 VM Elst
T 0481-35 00 03
info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Bezoekadres
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

De Elstar
Forum 4
6661 TW Elst
0481-351400
elstar@wonderwijs.nl