6

Adressen

IKC Binnenstebuiten
Plaza 123, 6852 RM Huissen
directeur: dhr. Björn Bouwmeister
E info@ikc-binnenstebuiten.nl
T 026 – 327 50 15

Kinderopvang Zonnekinderen
Postbus 201, 6900 AE Zevenaar
T 0316 - 34 00 79
E info@zonnekinderen.nl
www.zonnekinderen.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie of misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900 - 111 31 11

Stichting Wonderwijs
Postadres: Postbus 210, 6660 AE Elst (gld)
Bezoekadres: Hoenderik 9, 6662 VM Elst (gld)
T 0481 - 35 00 03
E info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

Contactpersoon ouderraad
Dennis van Dalfsen
​​​​​​​or@ikc-binnenstebuiten.nl

Logopediste
Marjon Rensen
T 0481 - 42 53 94

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Sonja Tettero
E sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06-24677640

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 96802
2509 JE Den Haag
T: 0900-18770900 1877
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Landelijke geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
www.geschillencommissie.nl

Gemeente Lingewaard
Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ Bemmel
T 026 - 326 01 11
Wethouder Onderwijs, Mevr H. Witjes

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl/

Contactpersoon IKC raad
Gianni Piazza
ikcraad@ikc-binnenstebuiten.nl

GGD Jeugd en gezondheidszorg
T 088 - 3556000
www.vggm.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
T 088-3555000
I www.cjgregioarnhem.nl
E info@cjgregioarnhem.nl

Ergotherapeute
Annabel Joosten
Muldersweide 8, 6686 DS Doornenburg
T 06 – 41 54 92 18
E Ergo.zorgopmaat@gmail.com
www.ergo-zorgopmaat.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel
E-mailadres: info@lgob.nl

Intraverte
T 0578-688127
E info@intraverte.nl