9

Adressen

R.K. Basisschool Sunte Werfert
Kostverloren 14, 6661 DZ Elst
T 0481 - 37 15 74
E directie@suntewerfert.nl
www.suntewerfert.nl
Directeur: mevr. Olga Ophof

stichting Wonderwijs
Bezoekadres: Hoenderik 9, 6662 VM ELST
Postadres: Postbus 210, 6660 AE Elst
T 0481-350003
www.wonderwijs.nl
College van Bestuur: mevr. Yvonne Smits

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel
E info@lgob.nl

Inspectie Primair onderwijs
E info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie en of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900-1113111

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364, 6802 EJ ARNHEM
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Schoolarts
T 026 - 377 38 05
Voor meer informatie: www.vggm.nl/ggd

Schoollogopedie
F. Vermaa
E info@logopedieoverbetuwe.nl
06-27182209

Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06-24676470