7

Adressen

Schoolleiding, contactpersonen en belangrijke adressen Schoolleiding

Nicky Spanbroek, Coördinator onderbouw
Janneke Deenen, Coördinator bovenbouw
Liesbeth Koster, Intern-begeleidster

Charlotte Kohler, Intern-begeleidster
Marco Onstenk, Directeur, 06-28232746

Activiteitencommissie
Ritse Leendertz voorzitter ac@elstar-elst.nl
Rosy van Mierlo, financieel beheerder ouderbijdrage@elstar-elst.nl

Medezeggenschapsraad, oudergeleding
Peter van den Bosch  |  06-54328390
Liesbeth Maljaars |  06-15593015
Lionne van der Zande |  06 -11959168      

Medezeggenschapsraad teamgeleding
Silke Hegeman
Ingrid van Baarsen
Mirjam Giessen

Kikkerkoning
Mendy Kummeling en Merel van den Bergh
0481-769031 of 0481-769012
www.kikkerkoning.nl

Klachtenregeling
Charlotte Kohler            06-13442353
Marijke Mols-Tieleman  06-10373474

Externe vertrouwenspersoon Wonderwijs
Mw. Sonja Tettero          06-24676470
sonja@vertrouwenszaken.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T 070 – 3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
T 0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie en/of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 0481-36 23 00

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel

Stichting Wonderwijs
Postadres
Postbus 210
6660 AE Elst

Bezoekadres
Hoenderik 9
6662 VM Elst
T 0481-35 00 03
info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Bezoekadres
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

De Elstar
Forum 4
6661TW Elst
0481-351400
mail@elstar-elst.nl