Ons onderwijs

2.1 Organisatie en inhoud:

Hiernaast leest u onze visie uitspraken terug. Deze uitspraken zijn leidend bij onze schoolontwikkeling en in ons dagelijks werk met de kinderen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind van binnen uit gemotiveerd is om zich te ontwikkelen. Onze rol binnen dit ontwikkelingsproces is meer die van begeleider en coach dan alleen maar die van instructeur. Zo is het binnen ons thematisch werken van groot belang dat de kinderen emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn én zelfvertrouwen hebben. Lees hier meer over Thematisch werken.

Op de Elstar organiseren wij het onderwijs anders, om zo alle visie uitspraken vorm te geven. Zo willen wij aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind en dat past niet in een klassikale, traditionele setting. Wij werken in units en via de volgende link komt u daar meer over te weten;
Het werken in een unit.

Vreedzame School
Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen en medewerkers zich op onze school veilig, vertrouwd en betrokken voelen. Wij werken zoveel mogelijk preventief, dit doen wij met het programma van de Vreedzame School. Wilt u meer lezen, klik dan op de link Vreedzame School. Ook worden kinderen betrokken bij het opstellen van schoolregels en is er een kinderraad.

Het onderwijs bieden wij aan in thema’s. Deze thema’s worden schoolbreed, dus in alle groepen tegelijkertijd, aangeboden wat het groepsgevoel binnen de school sterk vergroot. Alle gekozen thema’s hebben een relatie met de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs voorschrijft. Binnen deze thema’s zoeken wij naar samenhang in activiteiten. De kinderen voelen zich zo sterk betrokken bij de school en de activiteiten die er plaatsvinden. Lees hier meer over ons thematische aanbod.

Wilt u weten hoe een ochtend op de Elstar er uit ziet, klik dan op de volgende link; een ochtend op de Elstar.

2.2 Methodes en materialen

De methodes en materialen die wij ter ondersteuning van het leerproces gebruiken, geven ruimte voor differentiatie en beperken de leerkrachtafhankelijke activiteiten tot het hoognodige. Ze stimuleren het zelfstandig verwerken aan de taak door de kinderen en geven ruimte voor keuze van activiteiten.
Klik hier voor een overzicht van onze methodes en materialen

2.3 Passend onderwijs voor uw kind:

Op de Elstar gaan wij regelmatig met u, maar uiteraard ook met de kinderen in gesprek. Samen volgen wij de ontwikkeling van uw kind en waar nodig bieden wij extra zorg. Via de volgende link vertellen wij u meer over hoe wij dit op de Elstar organiseren:
het volgen van de kinderen en extra zorg binnen de school

2