Adressen

IKC Het Sterrenbos
Van Wijkstraat 16a, 6851 GM  Huissen
T 026 - 325 15 49  
E info@sterrenbos.nl        
Directeur: mw. Ellen van Bon- Broekhof

Stichting Wonderwijs
Postadres: Postbus 210, 6660 AE Elst (gld)
Bezoekadres: Hoenderik 9, 6662 VM Elst (gld)
T 0481 - 35 00 03
E: info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl 

Kinderopvang Zonnekinderen
Postbus 201, 6900AE Zevenaar
T 0316-344057
E info@zonnekinderen.nl
www.zonnekinderen.nl 

Ouderraad
Contactpersoon: Simone Schiebergen
Penningmeester: Erwin van Moerkerk
E ouderraad@sterrenbos.nl 

IKC-raad (medezeggenschapsraad onderwijs
& oudercommissie opvang)

Voorzitter: Jacco Wouters 
ikcraad@sterrenbos.nl 

Verkeersbrigadiers
Sjaak van Wissen, contactpersoon Karstraat    
T 026 - 325 15 31

Contactpersoon klachtenregeling
Tamara van den Dungen / Laura Jansen       
T 026 - 325 15 49

Intern Begeleiders
Tamara van den Dungen – t.dungen@sterrenbos.nl
Laura Jansen – l.jansen@sterrenbos.nl
T 026 - 325 15 49

Veiligheidscoördinator
Marloes van Schijndel
T 026 - 325 15 49

Externe vertrouwenspersoon
Sonja Tettero
E sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06-24677640

Landelijke Klachtencommissie (0nderwijsgeschillen)
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
T 030-2809590
E info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie of misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
T 0900 - 111 31 11

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postadres:
Postbus 20 44
6802 CA Arnhem

Bezoekadres:
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten:
Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal 
www.swv-passendwijs.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel 
info@lgob.nl 

School voor speciaal basisonderwijs 
De Vlinderboom
B. Wupkes (directeur)
Dorpsstraat 10
6681 BN  Bemmel
T 0481 - 46 23 44

Inspectie van het Onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:     
0800 - 8051 (gratis)

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Jeugdarts
Sandra Hamming
T 026 - 377 37 77

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

7