Onze speer-punten in het komende jaar

Belangrijk voor ons is dat we continu blijven werken aan onze schoolontwikkeling en de Dalton kernwaarden verder uitdiepen. Vorig schooljaar zijn we gestart met een gezamenlijke Daltonscholing. Deze scholing krijgt ook aankomend schooljaar een vervolg.
Aankomend schooljaar gebruiken we ook om de, in het voorgaande schooljaar ingezette speerpunten, te borgen. Dit betekent een vervolg voor een goede borging van ons rekenonderwijs en het versterken van het beredeneerde aanbod bij kleuters. We zullen ook een start gaan maken met het kritisch kijken naar ons leesonderwijs en daar verbeteringen in aanbrengen waar nodig.
Dit kan mede gerealiseerd worden door de NPO gelden die ook voor aankomend schooljaar zijn toegekend. Daarnaast wordt ingezet op klassenverkleining.

Om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun ontwikkeling richten we ons op het onderzoekend leren aan de hand van thematisch gerichte werkwijzen bij de wereld oriënterende vakken. Dat realiseren we aan de hand van de werkwijzen van Thinking for Learning (T4L)

7