Organisatie

5.1 Schooltijden

In de onderstaande tabel vindt u onze schooltijden.

5.2 Pauzetijd

Eten en drinken

De pauzetijd 's middags voor kinderen is 15 minuten, deze 15 minuten worden als pauze gerekend, de kinderen spelen dan buiten. Tijdens het eten en drinken in de ochtend en in de middag, wordt er voorgelezen of bekijken de kinderen iets educatiefs als jeugdjournaal of klokhuis. Op die manier wordt deze tijd als onderwijstijd gerekend en kunnen de kinderen rustig eten en drinken.

De onderwijstijd bedraagt daardoor op de maandag, dinsdag, donderdag 5,5 uur. Dit geldt ook op vrijdag voor de groepen 5-8.

Op woensdag is de onderwijstijd 4 uur net als de onderwijstijd op vrijdag voor de groepen 1-4.

Dat maakt voor de bovenbouw 26 uur per week onderwijstijd en de onderbouw
24,5 uur.

5.3 Vakanties

Voor actuele studiedagen zie website.

5.4 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijv. het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, verlof aanvragen etc. De school ABC is te vinden op de website.

5