Organisatie

5.1 Schooltijden opvang en onderwijs

Binnen IKC Het Sterrenbos kunnen kinderen gedurende 52 weken per jaar tussen 07.00 en 18.30 uur gebruik maken van diverse dagarrangementen.

Tijden dagopvang, voor- en naschoolse opvang
Peutergroepen
Op IKC het Sterrenbos is er een peutergroep waar kinderen vanaf hun tweede verjaardag kunnen komen. De peutergroepen zijn in het IKC, dicht bij de kleutergroepen.

De peutergroep is geopend op ma-di-do van 7.00 - 18.30 uur voor de dagopvang. Voor een peuterarrangement is de peutergroep geopend en van 8.30 - 11.30 uur of van 13.00 - 16.00 uur. Op woensdag en vrijdag is de peutergroep geopend van 7.00 - 13.00 uur voor de dagopvang en van 8.30 - 11.30 uur voor een peuterarrangement.

Kinderen van de dagopvang en het peuterarrangement hebben hetzelfde aanbod; het aanbod is educatief en voorbereidend op de kleutergroepen.

Bent u nieuwsgierig naar onze opvang en peutergroep? U bent van harte welkom om een kijkje te nemen. Bel ons dan even voor het maken van een afspraak. (026-3251549)

Wanneer de kleuters op vrijdag niet naar school gaan, kunnen zij van 07.00 tot 18.30 uur opvang afnemen. Tijdens vakanties en studiedagen is de locatie ook geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Schooltijden onderwijs
De school werkt met een continurooster, wat betekent dat de kinderen van de start tot het einde van de schooldag allemaal op school blijven. We nuttigen tussen de middag samen de boterham en het drinken. Vervolgens spelen de kinderen een half uur buiten tussen de middag. Daarna zetten we het onderwijsprogramma weer voort.

*N.B. De groepen 1-2 hebben daarnaast een aantal vrijdagochtenden (gemiddeld eens per twee weken) vrij volgens een vastgesteld rooster (zie website).

5.2 Vakanties

De vakanties voor 2019-2020 zijn als volgt vastgesteld. Studiedagen worden bekend gemaakt via de website.

5.3 Praktische zaken

Voor alle praktische zaken voor opvang en onderwijs, verwijzen wij u naar onze
website; www.sterrenbos.nl

5