Adressen

RK Daltonschool ’t Startblok
Morel 28
6662 VH Elst
T: 0481 – 351 052
E: startblok@wonderwijs.nl
www.t-startblok.nl

Bouwcoördinatoren:
Mevr. Elize van Tongeren groep 1 t/m 4
Mevr. Tanja Bokhorst groep 5 t/m 8

Directeur
Mevr. Myrna den Hartog

Stichting Wonderwijs
Postbus 210
6660 AE Elst
Bezoekadres: Hoenderik 9
6662 VM Elst
T 0481 – 351 003
www.wonderwijs.nl

Psz Dreumesland
Morel 28
6662 VH Elst
T: 0481 – 372 277
E: dreumesland@spo-overbetuwe.nl

Kinderopvang Skar
Kinderdagverblijf Kersentuin
Morel 28
6662 VH Elst
T 0481-350 140
E: kdv-kersentuin@skar.nl

Buitenschoolse opvang Kersentuin
Morel 28
662VH Elst
T 0481 – 424 272
E: bso-kersentuin@skar.nl

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postadres:  Postbus 20 44
6802 CA Arnhem

Bezoekadres:Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten:
Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard,
Rheden en Rozendaal 
www.swv-passendwijs.nl

Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl www.gcbo.nl

Externe Vertrouwenspersoon
Mw. Sonja Tettero
T 06-24676470
E Sonja@vertrouwenszaken.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
E info@lgob.nl

Inspectie Primair Onderwijs
T 0800 – 8051 (gratis)
E info@owinsp.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie en
of misbruik ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900 – 111 3 111

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 14 0481

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

8