Onze speer-punten in het komende jaar

Belangrijk voor ons is dat we continu blijven werken aan onze schoolontwikkeling en de Dalton kernwaarden verder uitdiepen. Dit jaar heeft Daltonscholing een prominente plek op onze jaarplanning.

Dit schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode en gaan met alle groepen aan de slag met ons rekenonderwijs. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8. Onze ICT middelen zullen hierbij ook ingezet worden. We zullen zowel digitaal als op papier gaan werken.

We vinden het als school heel belangrijk om onze kinderen goed in beeld te hebben en te volgen. We zullen hier als team dit schooljaar extra op inzetten. Mede door de NPO gelden, kunnen we leerlingen nog beter begeleiden.

Om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun ontwikkeling richten we ons op het onderzoekend leren aan de hand van thematisch gerichte werkwijzen bij de wereld oriënterende vakken. Dat realiseren we aan de hand van de werkwijzen van Thinking for Learning (T4L)

7