Organisatie

5.1 Schooltijden

Onze schooltijden zijn in onderstaand schema weergegeven

5.2 Vakanties

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de vakanties als volgt vastgesteld.

Extra vrije dagen
Daarnaast plannen we nog een aantal studiedagen voor het team. Deze extra vrije dagen worden op de website vermeld.

5.3 School ABC

Op onze website is het school ABC vermeld met alle informatie over hoe we de dingen op school praktisch hebben georganiseerd

Basisschool 't Startblok > Onze school > School ABC (t-startblok.nl)

5