Woord vooraf

Voor u ligt de schoolgids van Daltonbasisschool ‘t Startblok. Hierin vindt u informatie over de achtergronden van ons onderwijs en over de manier waarop wij werken. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders van toekomstige kinderen.

Met een team van betrokken leerkrachten verzorgen wij met veel plezier het onderwijs aan ruim 260 leerlingen.

In ons onderwijs aan kinderen zijn de Daltonprincipes leidend: zelfstandigheid, samenwerken en omgaan met (keuze)vrijheid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de eigenschappen zijn, die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien tot een zelfstandig en zelfverantwoordelijk individu, in harmonie met de omgeving. Daarbij stellen we hoge eisen aan onszelf, aan de kinderen en aan u als betrokken ouders. In onze zienswijze is een goede communicatie in deze driehoek, een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in ieders leven. Voor uw kind, maar ook voor u.

Daarom kiest u een school met zorg. Elke school is anders, bijvoorbeeld in de manier van werken, in sfeer en de wijze waarop leerlingen leren. In deze gids geven wij u een beeld hoe we op ‘t Startblok werken, wat onze uitgangspunten en doelen zijn en hoe wij die realiseren in de dagelijkse praktijk. Deze schoolgids stelt nieuwe ouders in staat om op een verantwoorde manier de keuze te kunnen maken voor onze school.

Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het bestuur van de stichting Wonderwijs.

We hopen dat u met plezier en herkenning de gids zult lezen.

Het team van ’t Startblok