colofon

Fotografie:Jeannet Verbeek
Teksten:stichting Wonderwijs
Ontwerp & realisatie:Puntwee Visuele communicatie

Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het bestuur van de stichting Wonderwijs.”


Mocht ondanks onze zorgvuldige controle een foto zijn geplaatst
zonder toestemming neem dan contact met ons op: 0481 350003