Woord vooraf

Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Hierbij ontvangt u onze uitgebreide informatiegids van het Integraal Kind Centrum (IKC) Binnenstebuiten voor het schooljaar 2024 - 2025. In deze gids informeren wij u over de diensten die wij u te bieden hebben; onderwijs en opvang.

Bezoekt uw kind binnenkort voor de eerste keer het IKC? Verandert uw kind van school? Deze gids is geschreven om u te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze.
Als ouder ziet u graag dat uw kind zich thuis voelt. Dat heeft te maken met de sfeer die er op Binnenstebuiten heerst, maar ook met de inhoud en de opzet van het onderwijs, opvang en peuteropvang. In deze gids kunt u lezen wat Binnenstebuiten uw kind biedt, waar wij de nadruk op leggen en waar wij als team voor staan. Een team van verschillende medewerkers met ieder hun eigen kwaliteiten en expertise.

Wij zijn een IKC in beweging, op weg naar een voorziening voor 0 – 13-jarigen.

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Kom, na het maken van een afspraak, gerust een keer langs om de sfeer te proeven. Verdere informatie is te vinden op onze website www.ikc-binnenstebuiten.nl

Deze IKC-gids heeft de instemming van de IKC-raad en is goedgekeurd door het college van bestuur van de stichting Wonderwijs.

Veel leesplezier!

Het team van IKC Binnenstebuiten
Augustus 2024