Organisatie

5.1   Schooltijden

Op de St. Jacobusschool werken wij sinds dit jaar met een continurooster, wat betekent dat de kinderen van de start tot het einde van de schooldag allemaal op school blijven. Tussen de middag nuttigen wij samen de boterham en het drinken. Vervolgens spelen de kinderen een half uur buiten. Hierna gaan de kinderen allemaal weer terug naar hun groep waar het middagprogramma gaat beginnen.

Onze schooltijden zijn:

5.2 Vakanties

5.3 Vervanging

Bij afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld door ziekte of verlof doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen.

  • In eerste instantie zullen wij om een vervanger vragen uit de invalpool waarbij Wonderwijs is aangesloten.
  • Wanneer er geen invaller beschikbaar is zullen wij binnen ons team gaan kijken of er iemand beschikbaar is die de groep op kan vangen, indien nodig met toezicht op afstand.
  • Wij kijken of de kinderen kunnen worden verdeeld over de andere groepen.
  • Is dit alles niet mogelijk, wordt de betreffende groep verzocht niet naar school te komen. U krijgt een dag van te voren te horen dat uw kind thuisonderwijs ontvangt.

5.4 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijv. het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, verlof aanvragen etc.

5