6

Terugblik 2020-2021 en speerpunten 2021-2022

 Een korte terugblik op het jaar 2020-2021

Het jaar 2020-2021 zal bij velen de boeken ingaan als het jaar van Covid-19, het Coronajaar. Op de
St. Jacobusschool was dit niet anders. Het jaar stond voor een groot deel in het teken van Covid-19. Kinderen die ineens thuis kwamen te zitten. Een nieuw onderwerp in het basisonderwijs en in Valburg. Kinderen die thuis zitten en thuis hun werk moesten maken.In de maanden april en mei van schooljaar 2019-2020 was dit alles nog best lastig. Ons team werd hierdoor overvallen en moest wel even schakelen. Ook een programma als “TEAMS” werkte nog niet goed, hierdoor kon je toch lastiger online met de kinderen aan de slag. Er werd wel regelmatig met de kinderen gebeld en kinderen kregen vanuit school pakketjes mee waar ze aan konden werken.


Aan het eind van deze periode had het team een goede modus gevonden. Hierdoor konden wij half december zonder veel moeite het onlineonderwijs opstarten.

Omdat niet alle kinderen thuis over meerdere computers/laptops beschikken, kozen wij ervoor om de groepen 3 t/m 8 allemaal één keer per dag drie kwartier online te laten gaan. In die drie kwartier konden de instructies worden gegeven. Er kon samen met de kinderen naar het gemaakte werk worden gekeken. De leerkracht kon een stuk voorlezen, een spelletje doen of gewoon even lekker kletsen en elkaar op de hoogte houden. Daarnaast werd er regelmatig gebeld met de kinderen of extra instructie gegeven aan de kinderen die dit nodig hadden. Het gemaakte werk werd door de leerkrachten beoordeeld en van feedback voorzien, zodat de kinderen weer goed verder konden.

De kinderen van groep 1/2 werkten thuis met een padlet. Elke dag stond er voor de kinderen een prachtig programma klaar. Bij de kinderen van groep 1/2 werd in kleine groepjes twee keer per week online gewerkt. Voor de jonge kinderen was het online gaan nog best spannend, maar ook hierin zagen wij ze groeien.

2020-2021 was voor de St. Jacobusschool een jaar van verandering op personeel gebied. Begin dit jaar begon Marieke als nieuwe directeur. In november kwam Huub onze nieuwe conciërge. In januari en februari kwamen Maartje en Nienke ons team versterken.

Onderwijskundig had het team samen met Myrna in 2019/2020 als hoofdthema, het Listlezen. Een prachtige manier van werken aan het technisch lezen. In 2020/2021 zijn wij hier verder mee gegaan. Dit jaar stond vooral de verdieping centraal, hoe kunnen wij nog meer uit onze Listlessen halen, wat zijn nu kwalitatief goede boeken, welke vragen stellen we om zodoende op een hoger niveau over boeken te praten, hoe ga je om met het Listlezen in groep 1/2 en misschien wel het allerbelangrijkste hoe zorg je er samen voor dat kinderen lezen steeds leuker gaan vinden.

In het koersplan van Wonderwijs is professionaliteit één van de vijf kernwaarden. Op de Jacobusschool werken wij ook aan onze eigen ontwikkeling. De volgende opleidingen werden het afgelopen jaar door onze leerkrachten gevolgd:

  • Twee van onze leerkrachten zijn dit jaar begonnen aan de opleiding Specialist Jonge kind. Dit was een mooie aanleiding om ons onderwijs aan het jonge kind weer onder de loep te nemen, te kijken naar onze visie en ons onderwijs aan het jonge kind nog verder te optimaliseren.
  • Onze IB-er heeft samen met een leerkracht de opleiding “Begaafdheid, van IQ naar onderwijsbehoefte” afgerond: hierdoor kunnen we nog beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen, die meer nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod.
  • En één van de leerkrachten heeft de ICC-opleiding dit jaar afgerond. Als team hebben wij naar onze visie gekeken op cultuuronderwijs. Waarom vinden wij kunst- en cultuureducatie van belang, hoe zouden wij dat vorm willen geven en wat hebben wij daarvoor nodig?


De speerpunten voor 2021-2022

IPC
Dit jaar gaan wij ons als team verder verdiepen in IPC. Wij gaan de slag met het plannen van de verschillende units en het inrichten van de leerwand.
Met behulp van het Assessment for Learning ‘meten’ we de groei op vaardigheden. Samen met de leerkrachten zullen de kinderen reflecteren op hun eigen groeiproces en bepalen wat nodig is voor de volgende stap. Hiermee benaderen wij het leren als formatief leren.

List
Het LIST lezen wordt dit jaar geborgd in de school en toegepast in de dagelijkse praktijk.

Kanjertraining
Tijdens één van de studiedagen staat de Kanjertraining centraal. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat de Kanjertraining verder wordt geborgd binnen onze school.

Nieuwe rekenmethode
Aankomend jaar gaan wij op zoek naar een nieuwe rekenmethode.