8

Adressen

RK Sint Jacobusschool
Dorpsstraat 5
6675 BB Valburg
T 0488 – 43 13 00
E Jacobusschool@wonderwijs.nl
www.jacobusschool.nl

Directeur:
Marieke Schooltink
E jacobusschool@wonderwijs.nl

Stichting Wonderwijs
Bezoekadres:
Hoenderik 9, 6662 VM ELST
Postadres:
Postbus 210, 6660 AE Elst
T 0481-350003
E info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

College van Bestuur:
Mevr. H. van Schilt
Mevr. Y. Smits

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
E info@lgob.nl

Inspectie Primair onderwijs
E info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie
en of misbruik

Ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs

T 0900-1113111

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postbus 2044
6802 CA Arnhem
Bezoekadres:
Beverweerdlaan 3,
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en
Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 0481 - 36 23 00

Schoolarts
T 088 355 60 00
www.vggm.nl/ggd


Schoollogopedie
Maatschap Logopedie Overbetuwe
www.logopedieoverbetuwe.nl

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
T 030 -2809590

Vertrouwenspersoon
Mw. Sonja Tetteroo
E sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06- 246 76 470

Kinderdagverblijf Klavertje 4/TSO/BSO
Reethsestraat 1c
6675 CE Valburg
T 0488 - 43 10 09
www.klavertje4valburg.nl