2

Onderwijs

Op de St. Jacobusschool wordt lesgegeven aan kinderen van groep 1 t/m 8. Bij aanvang van schooljaar 2022 - 2023 telt onze school ongeveer 130 kinderen.

Op de St. Jacobusschool werken wij met heterogene groepen. Dat betekent dat in een lokaal kinderen van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. De implementatie van nieuwe methoden en didactische werkvormen die wij gebruiken zijn op deze oganisatievorm afgestemd.

De groepen zijn dit jaar als volgt ingedeeld:

2.1 Vakken en methodes

In het overzicht hieronder ziet u de vakken die wij aanbieden met de daarbij behorende methodes.

Kanjerschool

Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen en goed in hun vel zitten. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Om dit alles voor elkaar te krijgen werken wij met de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

De doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van sociale vaardigheden bij de kinderen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

  Wilt u meer weten over de Kanjertraining, neem dan een kijkje bij hen op de site, Kanjertraining

Burgerschap en sociale integratie

Bij het bedrijven van actief burgerschap gaat het om begrippen als sociale vaardigheden, beleefdheid en fatsoen, het kennismaken met andere culturen, de basiswaarden van de democratische rechtstaat, vrijheid van meningsuiting, de kennis van godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden, democratie en de school als oefenplaats voor integratie, burgerschap en cohesie.

Onze school vindt het belangrijk om onze kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij. Burgerschap wordt vormgegeven via verschillende vakken, bijvoorbeeld tijdens De Kanjertraining en IPC.

De Kanjertraining bevordert:

 1. de sociale interactie;
 2. de Kanjertraining nodigt uit tot kritische meningsvorming;
 3. de Kanjertraining is gericht op ontwikkeling van eigen identiteit;
 4. activiteiten waarbij de buitenwereld wordt betrokken;
 5. de Kanjertraining besteedt aandacht aan conflicthantering.

De Kanjertraining bevordert:

 1. Democratie
 2. Participatie
 3. Identiteit

In het curriculum van IPC zit wereldburgerschap verweven.