6

Adressen

IKC De Abacus
Adres
Van Voorststraat 21, 6851 LT Huissen

Bezoekadres
Van Gelrestraat 2A, 6851 LG Huissen
T 026-325 11 25
E info@de-abacus.nl
www.de-abacus.nl  

Kinderdagverblijf Twinkel/peutergroep Peuterplein
Van Gelrestraat 2A
6851 LG Huissen
T 026-325 11 25

Buitenschoolse Opvang ToyToy
Van Gelrestraat 2A
6851 LG Huissen
T 026-325 11 25
Kijk voor meer informatie op www.kinderopvangskar.nl

Stichting Wonderwijs
Bezoekadres:
Hoenderik 96662 VM Elst
Tel. 0481 – 35 00 03

Postadres:
Postbus 210
6660 AE ELST
E info@wonderwijs.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle scholen van Wonderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Utrecht. Klik hier voor de klachtenregeling van deze commissie.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Externe vertrouwenspersoon
Sonja Tettero
sonja@vertrouwenszaken.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900 - 111 31 11