3

Kwaliteit en resultaten

3.1 Kind-/leerlingvolgsysteem

Wij vinden het belangrijk de kinderen bij zowel de opvang als basisschool
te volgen en wel op de 2 terreinen.

- Sociaal emotionele ontwikkeling
Bij de opvang maken we gebruik van het instrument Looqin.
Bij de basisschool brengen we d.m.v. de observatielijsten van de ZIEN methodiek het sociaal emotioneel functioneren in kaart.

- De leerprestaties van de groepen 1-2 t/m 8
Het leerlingvolgsysteem is een systeem van methodetoetsen en de niet-methodegebonden toetsen van Cito, dat aanvullende gegevens levert over de leerling.

3.2 Eindtoets

Wij hebben als eindtoets gekozen voor de IEP Eindtoets. Deze geeft een uitslag op individueel, groeps- en schoolniveau.

Voor het bepalen van het schooladvies worden de ruwe scores op de drie onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen omgezet naar een standaardscore die varieert van 50 tot en met 100.

In 2017 was onze schoolscore 77.0, het landelijk gemiddelde 78.0
In 2018 was onze schoolscore 81.4, het landelijk gemiddelde 81,0
In 2019 was onze schoolscore 84.0, het landelijk gemiddelde 81.8

3.3 Uitstroom

65 leerlingen gaan aan het einde van het schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs. De adviezen uitgesplitst naar schoolsoort:


3.4 Veiligheid

Ons IKC is niet alleen een fijn maar ook een veilig IKC. Wij besteden veel tijd en aandacht aan de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen, de leermaterialen en ook aan het voorkomen van problemen tussen kinderen en het samen oplossen van ruzie en conflicten.

Met behulp van de methodiek van De Vreedzame School voeden we onze leerlingen op tot zelfstandige, verantwoordelijke en actieve leden van de maatschappij. Op ons IKC kunnen de kinderen veilig oefenen, fouten maken en hun successen vieren.

Met de aanpak van de De Vreedzame School leren we kinderen:
- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
- constructief conflicten op te lossen
- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
- open te staan voor verschillen tussen mensen.