6

In de etalage

Veerkracht en Welbevinden op de Haafakkers

Op de Haafakkers hechten we veel waarde aan onze missie: met veel plezier naar een lerende school. Dat geldt ook voor ouders en leerkrachten. Om dit positieve klimaat te creëren werken wij met Leer & Veerkracht.

Het Leer & Veerkracht team wordt gevormd door bevlogen professionals met achtergronden in het onderwijs, de orthopedagogiek en psychologie, die ons op de Haafakkers begeleiden om de Positieve Psychologie te integreren in onze school. Uit onderzoek blijkt dat een hogere mate van welbevinden niet alleen zorgt voor een toename in hoop, doorzettingsvermogen en eigenwaarde, maar ook in positief verband staat met leerprestaties. Kinderen die beter in hun vel zitten nemen meer initiatief tot leren, zijn meer gemotiveerd om te leren, zijn effectiever in het leerproces, hebben meer plezier en voelen zich meer betrokken op school waardoor ze betere leerprestaties behalen. Dit is niet zo vreemd als je weet dat stressvolle emoties zoals boosheid, angst en verdriet leiden tot een vernauwing van het denken en de hogere executieve functies belemmeren. Prettige emoties zoals rust, tevredenheid en blijdschap zorgen daarentegen voor een verbetering in cognitief functioneren en maken ons denken creatiever, flexibeler en meer oplossingsgericht. Daarnaast zorgen bepaalde specifieke onderdelen van de positieve psychologie zoals aandachttraining voor een vergroting van het werkgeheugen en concentratievermogen. Kortom; je goed voelen zorgt voor een optimaal leervermogen.

Hoe ziet dat er nu uit op de Haafakkers.
Leer & Veerkracht is geen methode maar een manier van omgaan met elkaar. Dat uit zich niet in het volgen van standaard lessen maar is geïntegreerd in onze hele dag. Leer & Veerkracht is een geïntegreerde aanpak. Geen losse elementen, maar geluk inpassen in onze school, in de omgang met elkaar en in de bestaande lesstof. Als de kinderen goed in hun vel zitten, geluk ervaren, vinden ze het leuker om te leren en leren ze beter.

De kinderen zeggen in het Krantenartikel Veerkracht en Welbevinden van de Gelderlander van 25 november 2016 het volgende over:

“De tijd van rijtjes stampen en historische data inprenten is op de Heterense school voorbij, zo laat het viertal duidelijk blijken. “We worden erg gestimuleerd om zelf over dingen na te denken”, vertelt Stijn. “Soms ook over heel gewone dingen waar je normaal helemaal niet bij stil staat. Bij fruit bijvoorbeeld. Goed kijken naar de vorm van je appel, daarna eten en heel bewust nadenken over wat je proeft.”

“Of nadenken over de toekomst van de wereld. Met je ogen dicht en er daarna over vertellen in je klas. Pas vroeg de juf ons welke soorten licht we kennen. De een kwam met infrarood, de ander met ultraviolet of bliksem. Over dat laatste komt de klas dan weer zelf met tips, zoals niet onder een boom gaan staan bij onweer. “

Ook over de betekenis van abstracte woorden wordt nadrukkelijk stil gestaan. “Woorden als enthousiasme, onpartijdig of behulpzaam” legt Emma uit.

Op de Haafakkers zijn we erg trots op ons positieve klimaat. Onderzoek binnen de school laat zien dat zowel kinderen, als ouders, als leerkrachten blij en trots zijn op de Haafakkers waarbij met name de sfeer op de Haafakkers als zeer prettig wordt ervaren.