Woord vooraf

Dit is onze schoolgids. Wij informeren u met dit document zo goed mogelijk over de uitgangspunten en doelstellingen van onze school. We hebben ervoor gekozen om de praktische zaken uit de gids te laten. Deze treft u aan op onze website onder het kopje Onze School.

Een basisschool kiest u weloverwogen!
Scholen verschillen qua sfeer, werkwijze, activiteiten en kwaliteit. Kiezen voor een school is dus niet eenvoudig. Daarom heeft de overheid alle basisscholen gevraagd een schoolgids te maken, die u kan helpen bij het maken van de juiste schoolkeuze.

Wanneer kinderen naar school gaan, begint een geheel nieuwe fase in hun leven. U vertrouwt voor een groot deel uw kind aan onze school toe. Ouders en leerkrachten delen hierdoor de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen op onze school.

Opbrengstgericht, openheid, structuur, cultuur en professionaliteit zijn de bouwstenen van onze school. Met deze bouwstenen willen wij onze kinderen een vertrouwde en veilige omgeving bieden om zich optimaal te kunnen ontplooien waarbij het welbevinden en leer- en veerkracht het fundament zijn van onze cultuur. Alle teamleden spannen zich in om deze bouwstenen ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren.

Verbondenheid met u als ouders is eveneens van groot belang bij de begeleiding van onze kinderen, uw kinderen. Als school willen we u als ouders goed en tijdig informeren. Andersom vragen we ook aan u om ons goed en tijdig van de noodzakelijke informatie te voorzien.

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat u hierdoor een helder beeld krijgt van de Haafakkers. Als u nog informatie mist of suggesties heeft voor verbetering van deze schoolgids horen we het graag. De schoolgids maken we per slot van rekening voor u!

Ook met andere vragen en/of opmerkingen over onze school, kunt u altijd bij ons terecht. Loopt u gerust langs bij de leerkracht of directie of maak een afspraak.

Ons emailadres is info@dehaafakkers.nl.

Tot slot wensen we alle kinderen en ouders een hele fijne tijd toe bij ons op school!