6

Speerpunten

6.1 LIST lezen

Het leesniveau op de St. Jacobusschool ligt bovengemiddeld. Dit geeft onder meer aan hoeveel waarde we hechten aan goed leesonderwijs. Leesmotivatie vinden wij nog een aandachtspunt.

Bij het List project wordt de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van teksten.

List staat voor: LeesInterventieproject voor Scholen met een Totaalbenadering. Voor kinderen wordt dit vertaald naar: Lezen is top!

De focus ligt op het vergroten van leesplezier en leesmotivatie en om zo tot betere leesresultaten te komen. Veel lezen, en vooral in boeken die jezelf leuk vindt en uitkiest bevordert de leesbetrokkenheid. Door het krijgen van ondersteuning waar dat nodig is (Hommel lezen) en niet onbelangrijk, het leesgedrag van je eigen juf of meester als goed voorbeeld ga je lezen gewoon TOP vinden!