Organisatie

5.1 Schooltijden

Onze schooltijden zijn in onderstaand schema weergegeven

5.2 Vakanties

Voor het komend schooljaar 2019 – 2020 zijn de vakanties als volgt vastgesteld.

Extra vrije dagen
Paardenmarkt 2 september 2020
Daarnaast plannen we nog een aantal studiedagen voor het team. Deze extra vrije dagen worden op de website vermeld.

5.3 School ABC

Op onze website is het school ABC vermeld met alle informatie over hoe we de dingen op school praktisch hebben georganiseerd

5