6

Brede School “de Kersentuin”

Met onze partners van SKAR kinderopvang (Simsalabim en Mikmak) en speelzaal Dreumesland van SPO (Stichting Peutercentra Overbetuwe) vormen we samen Brede School De Kersentuin.

Gezamenlijk willen we doorgroeien naar een organisatie voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waarbij alle krachten en talenten gebundeld worden om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen te optimaliseren en waarbij de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf elkaar aanvullen. Kortom een plek waar kinderen van 0 – 12 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

Op termijn zien wij dit als één integraal aanbod. Voor de kinderen, en ook voor u, wordt er dan vanuit één pedagogische visie met alle medewerkers in één team, gewerkt aan opvang en onderwijs voor uw kind. We zijn daarom bezig om onze organisatie om te vormen naar een Integraal Kindcentrum, kortweg IKC genoemd.