Adressen

RK Daltonschool ’t Startblok
Morel 28
6662 VH Elst
T: 0481 – 351 002
E: directie@t-startblok.nl
www.t-startblok.nl

Adjunct directeur
Mevr. Linda van Dijk – Jansen

Directeur
dhr. Bas Peters

Stichting Wonderwijs
Postbus 210
6660 AE Elst
Bezoekadres: Hoenderik 9
6662 VM Elst
T 0481 – 351 003
https://www.wonderwijs.nl/

Psz Dreumesland
Morel 28
6662 VH Elst
T: 0481 – 372 277
E: dreumesland@spo-overbetuwe.nl

Kinderopvang Skar
Kinderdagverblijf Mikmak

Morel 28
6662 VH Elst
T 0481-350 140
E: mikmak@skar.nl

Buitenschoolse opvang Simsalabim
Morel 28
662VH Elst
T 0481 – 424 272
E: simsalabim@skar.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postbus 2044
6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
Directeur Mw. H. Koot
Deelnemende gemeenten: Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl www.gcbo.nl

Externe Vertrouwenspersoon
Mw. Sonja Tettero
T 06-24676470
E Sonja@vertrouwenszaken.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
E info@lgob.nl

Inspectie Primair Onderwijs
T 0800 – 8051 (gratis)
E info@owinsp.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie en
of misbruik ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900 – 111 3 111

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 0481 – 362 300

Schoolarts
Mevrouw E. v. Delft
www.HulpverleningGelderlandMidden.nl

8