Onze
speerpunten

Belangrijk voor ons is dat we continu blijven werken aan onze schoolontwikkeling en de dalton kernwaarden verder uitdiepen. Zo is er een kinderraad opgezet om leerlingen actief te betrekken bij zaken die hen aangaan.

Om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun ontwikkeling zullen we ons nog meer richten op het onderzoekend leren aan de hand van thematisch gerichte werkwijzen bij de wereld oriënterende vakken. Daar hoort ook een gerichte teamscholing bij met de focus op een passend klassenmanagement.

De borging van onze nieuwe taalmethode krijgt in de komende periode opnieuw veel aandacht. Bovendien gaan we komend schooljaar de ICT middelen nog beter inzetten voor een digitale verwerking van opgaven op het gebied van taal – en rekenen. Daarvoor zullen ook weer investeringen in hardware worden gedaan.

7