Adressen

Schoolleiding, contactpersonen en belangrijke adressen vindt u hier.

Schoolleiding
​​​​​​​Marian Peters, KC
Nicky Janssen-Spanbroek, MT 
Marco  Onstenk, directeur, 06-28232746, elstar@wonderwijs.nl

Activiteitencommissie
Voorzitter: ac.elstar@wonderwijs.nl
Financieel beheerder: ouderbijdrage.elstar@wonderwijs.nl

Medezeggenschapsraad, oudergeleding
Voor de oudergeleding van de MR, zie hier.

Medezeggenschapsraad, teamgeleding
Carole van Jaarsveld, Ellen Arns, Merel van As (ter vervanging van Ilse Koning)

Mailadres: mr.elstar@wonderwijs.nl

Kikkerkoning
Mendy Kummeling en Merel van den Bergh
0481-769031 of 0481-769012
www.kikkerkoning.nl

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
T 0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie en/of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 0481-36 23 00

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel

Stichting Wonderwijs
Postadres
Postbus 210
6660 AE Elst

Bezoekadres
Hoenderik 9
6662 VM Elst
T 0481-35 00 03
info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Bezoekadres
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

De Elstar
Forum 4
6661 TW Elst
0481-351400
elstar@wonderwijs.nl

colofon

Fotografie:Jeannet Verbeek
Teksten:Wonderwijs
Ontwerp & realisatie:Puntwee Visuele communicatie

Mocht ondanks onze zorgvuldige controle een foto zijn geplaatst
zonder toestemming, neem dan contact met ons op:
0481 350003

7