colofon

Fotografie: Jeannet Verbeek
Teksten:Wonderwijs
Ontwerp & realisatie:
Puntwee Visuele communicatie

Onze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschaps-raad en is goedgekeurd door het bestuur van stichting Wonderwijs.

Mocht ondanks onze zorgvuldige controle een foto zijn geplaatst zonder toestemming, neem dan contact met ons op: 0481 350003