Woord vooraf

Scholen verschillen van elkaar. Het kiezen van een basisschool voor uw kind is daarom niet gemakkelijk. U wilt het natuurlijk goed doen! Maar waar moet u dan allemaal op letten? Wat vindt De Elstar belangrijk? Waarin verschillen wij van andere scholen? Hoe gaan wij met uw kind om? En hoe wordt u als ouder bij de school betrokken? Deze digitale schoolgids geeft antwoord op deze vragen.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. Daar wordt u wijzer van en wij kunnen hiermee onze schoolgids verbeteren! Alle ouders en kinderen die al voor onze school hebben gekozen wensen wij een fijn schooljaar toe!

Alle ouders die zich ori├źnteren op een basisschool voor hun kind, wensen wij veel plezier bij het lezen van onze schoolgids. Mocht u ├ęcht de sfeer willen proeven, kom dan gerust eens binnen lopen. Een afspraak maken voor een gesprek kan natuurlijk ook.

Vriendelijke groet,
mede namens het team,

Marco Onstenk
Directeur de Elstar

Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het bestuur van de stichting Wonderwijs.