colofon

Fotografie: Jeannet Verbeek
Teksten: Wonderwijs
Ontwerp & realisatie: Puntwee Visuele communicatie

Mocht ondanks onze zorgvuldige controle een foto zijn geplaatst zonder toestemming neem dan contact met ons op: 0481 350003

Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Wonderwijs.