colofon

Fotografie:Jeannet Verbeek
Teksten:Wonderwijs
Ontwerp & realisatie:Puntwee Visuele communicatie

Mocht ondanks onze zorgvuldige controle een foto zijn geplaatst zonder toestemming neem dan contact met ons op: 0481 350003

Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Wonderwijs.