6

Ontwikkelingen binnen onze school

De verbetering van het onderwijs aan onze school
De school is een ‘lerende organisatie ‘. Dit betekent dat we altijd bezig zijn dingen te verbeteren om de kwaliteit van het onderwijs up-to-date te houden.

Het is een gegeven dat onze maatschappij verandert; het tempo waarin neemt toe. Dat houdt in dat wij ons daar voortdurend op moeten bezinnen. Je observeert veranderingen, denkt erover na, discussieert erover en probeert de voor jouw school juiste consequenties te trekken. Dit is een continu proces. Wilt u lezen waar we komende jaren mee bezig zijn klik dan hier.

Een school die haar wortels in de samenleving heeft en de kinderen daar optimaal op wil voorbereiden, is een school in beweging. Het ontwikkelingsproces mag nooit stil staan en vereist scholing, studie, reflectie en bijsturen; kortom de school als lerende organisatie.