7

Adressen

OBS De Esdoorn
Directeur: dhr. Vincent Scholte
Chopinstraat 3
6661 CZ Elst
0481-371349
v.scholte@wonderwijs.nl
www.obsdeesdoorn.nl

Contactpersonen
Coördinator groepen 1/3:
Annemarijn Zegelink
a.zegelink@wonderwijs.nl

Coördinator groepen 4/8:
Marit Schäperclaus
m.schaperclaus@wonderwijs.nl

Intern begeleider groepen 1/2:
Ingrid van Baarsen
i.vanbaarsen@wonderwijs.nl

Intern begeleider groepen 3 Esdoorn en
teamleider Lichtenbeek:

Linda van Raaij
l.vanraaij@lichtenbeek.nl

Intern begeleider groepen 4 t/m 8:
Maaike van der Putten
m.vanderputten@wonderwijs.nl

Medezeggenschapsraad, oudergeleding
Voorzitter: mw. Hilde Evers
Secretaris: mw. Nathalie van der Hoeven
mr.esdoorn@wonderwijs.nl
mr-oudergeledingesdoorn@wonderwijs.nl

Activiteitencommissie
Voorzitter: mw. Marjolein Hendriks
Penningmeester: mw. Marleen van der Wielen
ac.deesdoorn@gmail.com

Wonderwijs
Postadres
Postbus 210
6660 AE Elst

Bezoekadres
Hoenderik 9
6662 VM Elst
0481-35 00 03
info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Bezoekadres
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten
Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

BSO De Boomhut (SKAR)
Locatiemanager: Annoeska Neijendorff
Bachstraat 47
6661 XX Elst
06 - 18475120
Boomhut-Elst@skar.nl

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Klachtenregeling
Maaike van der Putten
m.vanderputten@wonderwijs.nl

Paul Baayens
p.baayens@wonderwijs.nl
0481-371349

Externe vertrouwenspersoon Wonderwijs
Mw. Sonja Tettero
06-24676470
sonja@vertrouwenszaken.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 –2809590

Klachtenmelding seksuele intimidatie en/of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 0481-36 23 00

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis)

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
info@lgob.nl