Woord vooraf

Waarom een schoolgids voor ouders?
Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool?
Moeten uw kinderen van school veranderen omdat u gaat verhuizen?
Zoekt u misschien een school die beter bij uw kind past?

Deze gids laat zien wat u als ouder van ‘De Esdoorn’ kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. Met deze schoolgids kunt u in feite nagaan of ‘De Esdoorn’ de school is die u zoekt.

Wat staat er in deze schoolgids?
In deze schoolgids kunt u o.a. lezen:

  • wat wij erg belangrijk vinden op onze school;
  • op welke manier er op ‘De Esdoorn’ wordt gewerkt;
  • hoe we met kinderen omgaan met een specifieke onderwijsbehoefte;
  • hoe u als ouder bij de school betrokken kunt zijn;
  • wie er allemaal op ‘De Esdoorn’ werken.

Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het College van Bestuur van Wonderwijs.

Met vriendelijke groet,
Vincent Scholte,
namens het team en de MR.