Adressen

IKC Het Sterrenbos
Van Wijkstraat 16a, 6851 GM  Huissen
T 026 - 325 15 49  
E sterrenbos@wonderwijs.nl       
Directeur: mw. Ellen van Bon- Broekhof

Stichting Wonderwijs
Postadres: Postbus 210, 6660 AE Elst (gld)
Bezoekadres: Hoenderik 9, 6662 VM Elst (gld)
T 0481 - 35 00 03
E info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl 

Kinderopvang Zonnekinderen
Postbus 50, 3430 AB Nieuwegein
T 030-6047599
E info@zonnekinderen.nl
www.zonnekinderen.nl 

Ouderraad
Contactpersoon: Erwin van Moerkerk
Penningmeester: Simone Schiebergen
E or.sterrenbos@wonderwijs.nl 

IKC-raad (medezeggenschapsraad onderwijs
& oudercommissie opvang)

Voorzitter: Bram de Krijger 
ikcraad.sterrenbos@wonderwijs.nl

Interne contactpersonen klachtenregeling
Laura Jansen en Maureen Cosgrave
T 026 - 325 15 49

Kwaliteitscoördinatoren
Laura Jansen - l.jansen@wonderwijs.nl
Malou Sari - m.sari@wonderwijs.nl
T 026 - 325 15 49

Veiligheidscoördinator
Marloes van Schijndel
T 026 - 325 15 49

Externe vertrouwenspersoon
Sonja Tettero
sonja@vertrouwenszaken.nl
www.wonderwijs.nl

Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen)
T 030-2809590
E info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie of misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
T 0900 - 111 31 11

Aandachtsfunctionaris in het IKC
Laura Jansen
E l.jansen@wonderwijs.nl

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postadres:
Postbus 20 44
6802 CA Arnhem

Bezoekadres:
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten:
Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal 
www.swv-passendwijs.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel 
info@lgob.nl

Inspectie van het Onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:     
0800 - 8051 (gratis)

Leerplicht
Regionaal Bureau Midden-Gelre
www.rblmidden-gelre.nl

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Jeugdarts
Sandra Hamming
T 026 - 377 37 77

Deze IKC-gids heeft de instemming van de IKC-raad (medezeggenschapsraad) en is goedgekeurd door het bestuur van stichting Wonderwijs.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

7