Woord vooraf

Beste lezer,

IKC Het Sterrenbos is een integraal kindcentrum, waar kinderen van 2 tot 13 jaar welkom zijn voor kinderopvang, peutergroep, onderwijs en naschoolse opvang. Het sfeervolle gebouw staat een eindje van de weg af, in een prachtige weidse omgeving. Veel en heerlijke speelruimtes buiten; ruimte voor ontwikkeling!

Op de achtergrond werken we aan de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw op dezelfde locatie. Op de website van de gemeente Lingewaard kunt u de actuele ontwikkelingen volgen.

Wij vertellen u graag waar wij als IKC voor staan, hoe we uw kind uitdagen en motiveren om zichzelf te zijn. Hierdoor kan het kind het maximale uit zichzelf halen, alleen of juist samen met anderen. Dat lukt natuurlijk het best als kinderen plezierig met elkaar omgaan, onderlinge verschillen zien en elkaar respecteren. Als IKC hebben we ook nadrukkelijk aandacht voor een fijne en veilige speel- en leeromgeving waarbij thema’s van de Vreedzame School een duidelijke rol spelen.

Alle medewerkers binnen het IKC werken met veel enthousiasme aan een aanbod van onderwijs en opvang dat ondernemend en betekenisvol is. Wij werken samen met de maatschappelijke organisaties om ons heen waarmee we hetgeen dat kinderen leren ook écht maken; wij gaan er op uit of halen de echte wereld ons IKC in.

We hopen dat de informatie in deze gids en op de website u inzicht geeft in onze visie en werkwijze en of deze aansluit bij de behoeften van uw kind en uw visie over opvoeden en ontwikkeling. Om het pedagogische klimaat en de sfeer te ontdekken, nodigen wij u van harte uit voor een bezoek aan ons IKC tijdens de schooluren. Tijdens de rondleiding ervaart u de benadering naar kinderen, het samen leren, het leren leren en de sfeer van de omgeving. Natuurlijk is er ook een gesprek waarbij er ruimte is voor al uw vragen. Wij geven dan ook graag een toelichting bij onze opvang, ons onderwijs en onze organisatie. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen voor het maken van een afspraak. Wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking!

Namens het team van IKC Het Sterrenbos,

Ellen van Bon – Broekhof
Directeur IKC Het Sterrenbos