Schooljaar 2021/2022 

Kindcentrum Sunte Werfert staat midden in de maatschappij en is volop in ontwikkeling.

Voor komend schooljaar staan de volgende speerpunten op onze planning.

  • De verdere ontwikkeling binnen ons kindcentrum naar een integraal kindcentrum. Waar kinderen in een veilige speel-leeromgeving vanuit een gezamenlijke visie en pedagogisch klimaat een doorgaande ontwikkeling kunnen doormaken.
  • De Vreedzame school, de leerlijn over respect, democratie, vertrouwen en samen conflicten oplossen binnen het hele kindcentrum gebruiken.
  • Het Jeelo onderwijs verder implementeren. Waarbij Samen Leven; Samen Werken en Zelfstandig Leren de pijlers vormen van dit projectmatige aanbod. Dit schooljaar is het tweede jaar dat er, kindcentrum breed, projectmatig op deze manier wordt gewerkt.

Meer informatie over Jeelo vindt u via de volgende link: www.jeelo.nl/voor-ouders/

  • Het werken ín de klassen met DHH ( het ontdekken van kinderen met talent), waarvoor medewerkers opgeleid worden. Daarnaast in samenwerking met basisschool De Esdoorn een plusklas in ons kindcentrum realiseren voor kinderen die meer aan kunnen.
  • Het opstarten van een BSO met daarbinnen de mogelijkheid van een verlengde peuterdag.
  • De complete metamorfose van het schoolplein naar een groen schoolplein waar de kinderen van het kindcentrum in en met de natuur spelen.
  • Het inzetten van de overheidssubsidies (Nationaal Programma Onderwijs) om kinderen extra ondersteuning te kunnen bieden na de Corona lockdown periodes.

Tot slot
Wij hopen dat u na het lezen van deze gids een goede indruk van ons kindcentrum heeft gekregen. Neemt u gerust ook een kijkje op onze website voor nog meer informatie.

Bent u geïnteresseerd geraakt, nieuwsgierig geworden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op en maak een afspraak. Daarnaast staan wij open voor suggesties en verbeteringen.

Namens het team van kindcentrum Sunte Werfert,

Paula van ‘t Hof,
Directeur

7