9

Adressen

Kindcentrum Sunte Werfert
Kostverloren 14, 6661 DZ Elst
T 0481 - 37 15 74
E suntewerfert@wonderwijs.nl
www.suntewerfert.nl
Directeur: mevr. Paula van ‘t Hof

Kinderopvang De Kikkerkoning
Dagverblijf Moeder De Gans
Kostverloren 14, 6661 DZ Elst
T 0481-745016
E info@kikkerkoning.nl
www.kikkerkoning.nl

Peuterspeelzaal Sunte Werfert
Kostverloren 14, 6661 DZ Elst
T 06-81481860
E suntewerfert@spa-spo.nl
www.spa-spo.nl

Stichting Wonderwijs
Bezoekadres: Hoenderik 9, 6662 VM ELST
Postadres: Postbus 210, 6660 AE Elst
T 0481-350003
E info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl
College van Bestuur:
mevr. Hennie van Schilt

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
www.swv-passendwijs.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK BemmelE info@lgob.nl

Inspectie Primair onderwijs
E info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie en of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900-1113111

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364, 6802 EJ ARNHEM
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Schoolarts
T 026 - 377 38 05
Voor meer informatie: www.vggm.nl/ggd

Schoollogopedie
F. Vermaas
T 06-27182209
E info@logopedieoverbetuwe.nl

Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Sonja Tettero
T 06-24676470
E sonja@vertrouwenszaken.nl