1

Kindcentrum
Sunte Werfert

1.1 Algemeen

Als oudste school van Elst maken we al sinds jaar en dag deel uit van de Elster gemeenschap.

De school is voortdurend in ontwikkeling gebleven en is met ingang van schooljaar 2017-2018 een kindcentrum geworden door de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaal en de basisschool.

De Kinderopvang wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Kikkerkoning, de peuterspeelzaal valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO). Het onderwijs maakt onderdeel uit van het scholenbestuur Stichting Wonderwijs.

Sunte Werfert wil samen met deze partners doorgroeien naar een prachtige fijne en veilige plek voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Waarbij alle krachten en talenten van iedereen gebundeld worden om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen te optimaliseren en waarbij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en het onderwijs elkaar dagelijks aanvullen.

Een plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar gedurende de hele dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

Op termijn zien wij dit als één integraal aanbod. Voor de kinderen en ook voor u, wordt er dan vanuit één pedagogische visie, met alle medewerkers in één team gewerkt aan opvang en onderwijs voor uw kind.

In de loop van de komende jaren zullen wij steeds meer groeien naar een Integraal Kind Centrum (IKC).

1.2. Visie

Het onderwijs op Sunte Werfert is gebaseerd op 3 kernwaarden:

 1. Haal het beste uit jezelf.
 2. Wij zijn samen school; leerkrachten, kinderen en ouders.
 3. Sunte Werfert staat midden in de gemeenschap (de maatschappij)

Sunte Werfert geeft de kinderen ruimte om te groeien, laat kinderen zich verbazen over wat er te leren valt in de wereld om hen heen. Dat doet de school door het lesaanbod (Jeelo), de wereld van buiten naar binnen te halen en veel naar buiten toe te gaan. De natuur in, maar ook de maatschappij in. Door de kinderen te laten ervaren dat je door persoonlijke groei van meerwaarde bent voor jezelf, maar ook in je relatie met de ander.

Met de samenwerking tussen de verschillende partners binnen het kindcentrum, werken we de komende jaren toe naar één gezamenlijke visie. In overleg tussen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en de basisschool zijn al wel de volgende visie uitspraken tot stand gekomen:

 • Ons kindcentrum is voor ieder kind toegankelijk.
 • De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt van ons handelen.
 • We sluiten aan bij de interesses van het kind.
 • Wij bieden een ruim onderwijs- en activiteitenaanbod op het gebied van sport, cultuur, techniek, muziek, koken, etc.
 • We bieden een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar in eenzelfde pedagogisch klimaat.
 • Kinderen krijgen alle ruimte om te exploreren, te spelen en te ontmoeten.
 • Kinderen krijgen kansen hun talenten te ontwikkelen.
 • Kinderen groeien door zelfvertrouwen.
 • Kinderen leren door te spelen, mogen grenzen opzoeken en uitdagingen aangaan.
 • Ieder kind verdient het om gewaardeerd te worden.
 • We creëren een optimale ontwikkelomgeving voor elk kind.
 • We werken samen in één team, waar ieders talent en expertise gezien en ingezet wordt om zo de kinderen een gevarieerd aanbod te bieden.

1.3 Het aanbod van Kindcentrum Sunte Werfert

Opvang
Kinderopvang De Kikkerkoning biedt in het kindcentrum op locatie Moeder De Gans opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Al vanaf twee maanden is uw baby van harte welkom op het dagverblijf. Moeder De Gans is een ‘tweede thuis’, waar kinderen en ouders zich welkom voelen en waar elke leidster haar volle verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een fijne en bijzondere kindertijd van elk kind. Wij bieden een rustige en fijne plek voor uw kind om geheel verzorgd de wereld te verkennen. We hebben babygroepen (0-2 jaar), peutergroepen (2-4) jaar en een verticale groep (0-4 jaar).

Daarnaast zal Moeder de Gans dit schooljaar uitgebreid worden met verlengde peuteropvang voor de middagen en buitenschoolse opvang. Voor meer informatie neemt u gerust een kijkje op de website: www.kikkerkoning.nl

Peuterspeelzaal
Stichting Peutercentra Overbetuwe biedt binnen Sunte Werfert vier ochtenden in de week opvang aan een peutergroep. De speelzaal is een ruim, licht lokaal waar peuters zich al snel vertrouwd en veilig voelen. Er zijn hoeken ingericht met uitdagende materialen. Er is een groot gevarieerd aanbod van spel- en ontwikkelingsmateriaal aangepast op de leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar.

De enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren iedere peuter in spel en ontwikkeling. In het kindcentrum, dus ook in de peuterspeelzaal werken we met Jeelo. Jeelo is een methode gericht op samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Door met elkaar dezelfde thema’s te onderzoeken, ermee te spelen en te werken, ontmoeten alle kinderen van het kindcentrum elkaar. We richten de ruimtes samen in zodat de kinderen van 0 t/m 12 jaar met elkaar deel kunnen nemen aan activiteiten. Jeelo sluit aan bij Startblokken-methodiek, de leidraad in het werken met peuters binnen SPO.

Met de kleutergroep naast ons, kunnen we alle kansen benutten om activiteiten samen te doen: samen gymmen, het inrichten van een gezamenlijke themahoek, buitenspelen, leren van- en met elkaar. Doordat we samen optrekken maakt het de overgang van peuters naar groep 1 gemakkelijk en zorgen we voor een doorlopende leerlijn.

Daarnaast zal dit schooljaar ook de mogelijkheid van een verlengde peuteropvang gerealiseerd worden. Voor meer neemt u gerust een kijkje op de website: www.spa-spo.nl

Onderwijs

De identiteit van de school
Op Sunte Werfert onderschrijven we het belang van samen leven. Vanuit het besef dat ieder mens uniek is en met de instelling dat we iedereen in zijn waarde willen laten, leren wij hoe kinderen voor zichzelf op kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat van de ander.

Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Daarom zijn alle kinderen welkom op Sunte Werfert, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn van oorsprong een katholieke school en geven dit op een eigentijdse manier vorm, waarbij we de kinderen leren zorgvuldig om te gaan met de wereld om hen heen.

Lees hier meer over de uitwerking van onze identiteit

Wonderwijs
Kindcentrum Sunte Werfert maakt deel uit van de Stichting Wonderwijs, een professionele organisatie voor primair onderwijs. Binnen Wonderwijs hebben vijftien basisscholen en (integrale) kindcentra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs. Binnen Wonderwijs is er sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto “samen groeien in uitdagend onderwijs” werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Voor meer informatie neemt u gerust een kijkje op de website: www.wonderwijs.nl

Het onderwijsteam
Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, groepsleerkrachten, een onderwijsassistent en een conciërge. Acht betrokken en deskundige groepsleerkrachten bieden onderwijs aan ca. 110 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. Elke groep heeft één fulltime of maximaal twee vaste, parttime leerkrachten.

Wij hebben niet vaak een invaller nodig, maar wanneer een leerkracht ziek is, kunnen we via een vaste vervangingspool een invaller aanvragen. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan zullen we in eerste instantie de groep kinderen intern opvangen.

De leerkrachten zijn dit schooljaar als volgt verdeeld over de groepen:
Groep 1/2: Eliza Janssen en Britt Spin
Groep 3/4: Bovie Pruijn en Esther Aukes
Groep 5/6: Simone Winkeler en Esther Aukes
Groep 7: Alice Zweers
Groep 8: Joost van Heel en Dulcine Despo

Daarnaast wordt het team versterkt door:
Moniek Mühren; Coördineert als intern begeleider de individuele leerlingenzorg.
Lauret Golbach: Extra leerkracht ter ondersteuning in de verschillende groepen.
Rowan Hofs: Onderwijsassistent
Miranda Zegers: Conciërge (vier ochtenden in de week).
Paula van ’t Hof: Directeur (maandag tot en met donderdag)

Lees hier meer over ons team