Waar komt Wonderwijs vandaan?

2

Stichting Wonderwijs (in het vervolg: Wonderwijs) is op 1 januari 2019 ontstaan na een fusie tussen SKO Batavorum en StisamO. De bestuurders en Raden van Toezicht van de schoolbesturen spraken in 2012 voor het eerst met elkaar over de druk op de ontwikkeling van het onderwijs en het bestaansrecht van scholen door dalende leerlingaantallen in de regio. Uit de nadere kennismaking kwam naar voren dat SKO Batavorum en StisamO voor vergelijkbare vraagstukken stonden.


Beide schoolbesturen hadden behoefte aan versterking van bestuur en staf, zo werd duidelijk uit onderzoek. Wat begon als een verkenning van een samenwerking tussen beide bestuurskantoren, resulteerde in september 2015 in het tekenen van een intentieverklaring om opties voor verdere samenwerking te onderzoeken. In het voorjaar van 2017 luidde de conclusie: een besturenfusie biedt de beste mogelijkheden om de ontwikkelingen in de samenwerking te borgen en om flexibel en daadkrachtig te reageren op nieuwe uitdagingen.


Nadat de meerwaarde, de gevolgen en alternatieven van een besturenfusie met concrete voorbeelden inzichtelijk gemaakt waren, brachten de GMR-en en Raden van Toezicht positief advies uit en konden de fusievoorbereidingen in februari 2018 echt van start; medio december van dat jaar vond de bestuurlijke overdracht plaats.


Wonderwijs geeft sinds 1 januari 2019 vorm aan de toekomst van openbaar en katholiek onderwijs in de regio Overbetuwe-Lingewaard. Ons motto: ‘Samen groeien in uitdagend onderwijs’.