Wonderwijs praatplaat

Het verhaal bij de praatplaat

Op de plaat zien we een school die in aanbouw is. In aanbouw voor het jaar 2024. Dit is waar het in het Koersplan om draait.

De plaat geeft ook een beeld waarin de natuur, de (kwetsbare) wereld om ons heen een grote rol speelt. Dit staat symbool voor het begrip duurzaamheid, wat weer verbonden is aan de ‘generatie Z’, onze kinderen.

Onze missie, visie, vijf kernwaarden en acht beloften zijn op een speelse wijze in de plaat weergegeven.

Onze missie

Zonlicht, en water zijn de onmisbare elementen in de natuur om alles tot groei en bloei te laten komen. “Wonderwijs inspireert, stimuleert en begeleidt kinderen in hun ontwikkeling.” Wonderwijs laat de kinderen en medewerkers tot groei en bloei komen. De zon staat voor warmte. De plantengietertjes in de wolken schenken in de vorm van de regendruppels het water.

Onze visie

Visie geeft richting. De wegwijzer symboliseert onze visie. De begrippen ‘veilig’, inspiratie’ en ‘dialoog’ op de wegwijzer zijn de kernbegrippen uit de omschreven visie van Wonderwijs.

Onze kernwaarden

Onze vijf kernwaarden zijn onze ‘Big Five’.

Onze beloften

Onze acht beloften vormen de bouwstenen van ons onderwijs …. van Wonderwijs. In de plaat zijn deze acht beloften ook letterlijk de bouwstenen voor de te ‘bouwen’ scholen van Wonderwijs. Zij komen –meer ingezoomd- terug in hoofdstuk 5.

Een Wonderwijs-school anno 2024

“Wonderwijs gelooft in de kracht van geluk. Gelukkige kinderen kunnen de wereld verbeteren en dragen bij aan het geluk van anderen.”

In de plaat is dit terug te zien op de manier waarop de kinderen/mensen zijn weergegeven. Er is plezier, contact, verbondenheid. En niet te vergeten de pijp op het schooldak waar de hartjes uit komen: de factor geluk.