Voorwoord

Verwonderen is met een open blik naar de wereld kijken. Je verbazen, laten inspireren en verrassen. Door de mensen om je heen, hun houding, gedrag, mening en denkbeelden. Verwondering roept emoties op en wekt nieuwsgierigheid.


Kinderen verwonderen zich de hele dag. Over alles wat leeft, groeit en bloeit, wat ze horen, lezen, zien, voelen en ervaren. In verwondering ontdekken ze waartoe ze in staat zijn en wat ze nog niet zo goed beheersen – een aansporing om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Verwondering ligt aan de basis van leren en ontwikkelen. Het is het fundament onder creatief denken en doen, onder kennis en ervaring.


Dit Koersplan 2020-2024 geeft richting aan de ontwikkeling van goed onderwijs voor alle leerlingen van de Wonderwijs-basisscholen. Hoe de scholen die ontwikkeling in de praktijk vormgeven, werken zij uit in een eigen schoolplan.
Met dit Koersplan zetten we voort wat goed gaat en sturen we aan op betekenisvolle verandering; zie het als een bron van inspiratie en uitdaging. Om de ontwikkeling van leerlingen te versterken, dient ons (W)onderwijs drie doelen:

  1. het opdoen van kennis en vaardigheden die je in je latere leven nodig hebt (kwalificatie)
  2. de vorming tot deelnemer van een gemeenschap en het overnemen van bestaande normen en waarden (socialisatie)
  3. de persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu (persoonsvorming)

Elke Wonderwijs-school benut de vrijheid om deze doelen na te streven op de manier die het beste bij haar identiteit, context en leerlingen past – uiteraard met de positiviteit, het enthousiasme en de nieuwsgierigheid die ons gedeelde karakter kenmerkt.

Samen vertellen we een verhaal van ontwikkeling, ondernemingszin, creativiteit en lef. Van onderzoeken, samenwerken en experimenteren. Van soms vallen en altijd weer opstaan. Van spelen en leren. Van wonderschoon onderwijs.

College van Bestuur Wonderwijs

Yvonne Smits en Eddy Verrips