5

Onze beloften

en doelstellingen

We hebben onze koers voor de komende vier jaar uitgestippeld aan de hand van de missie, visie en kernwaarden waarop we ons Wonderwijs baseren. Uiteraard houden we onderweg de focus scherp op relevante trends en ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs. Om de koers die we volgen te concretiseren, doen wij acht beloften aan leerlingen, ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en de maatschappelijke omgeving. In dit hoofdstuk presenteren wij deze beloften en de bijbehorende doelstellingen.

Deze beloften voeden het gesprek dat we intern en extern voeren en dragen bij aan het imago van Wonderwijs. Om deze beloften waar te maken, is een intensieve samenwerking nodig. Met leerlingen en ouders, binnen en tussen teams, met het bestuurskantoor en met onze samenwerkingspartners.