Tot slot

Elke Wonderwijs-school krijgt de ruimte voor een eigen inkleuring van de acht beloften van het koersplan. We respecteren de onderlinge verschillen in tempo en intensiteit. Alle scholen kunnen rekenen op steun van elkaar en van de Wonderwijs-organisatie.

Een Wonderwijs-school anno 2024

Blikken we vooruit op het jaar 2024, het jaar waarin we onze beloften hebben waargemaakt, dan zien we:

  • Wonderwijs-onderwijs is onderwijs in de volle breedte, met hart, hoofd en handen en een focus op het ontwikkelen en versterken van basisvaardigheden, een kritisch onderzoekende houding, creativiteit en sociale vaardigheden. Dit onderwijs maakt deel uit van een doorlopende ontwikkel- en leerlijn van 0 tot 14/18 jaar.
  • Wonderwijs-scholen werken in verbinding met ouders en ketenpartners aan toekomstbestendig onderwijs.
  • Wonderwijs-scholen zijn ondernemend, hebben lef en durven te vernieuwen. We stellen vragen en zetten onszelf niet vast in denkbeelden, maar richten ons op groei. We stellen ons open, (pro)actief op naar onze omgeving.
  • Wonderwijs-leerlingen krijgen hoogwaardig, vernieuwend en betekenisvol onderwijs. Ze krijgen de mogelijkheid om hun talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. Zo groeien ze op tot gelukkige, zelfbewuste en ondernemende (wereld)burgers die zich verbonden weten met hun omgeving.
  • Wonderwijs-leerlingen en medewerkers worden gezien en gehoord.
  • Wonderwijs-leerlingen zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling. Ze leren, onderzoeken en ontdekken binnen en buiten de muren van de school.
  • Wonderwijs-leerlingen leveren een bijdrage aan een duurzame samenleving.
  • Bij Wonderwijs leren we collectief – van en met elkaar – in leergemeenschappen, broedplaatsen en netwerken.
  • Wonderwijs gelooft in de kracht van geluk. Gelukkige leerlingen en medewerkers kunnen de wereld verbeteren en dragen bij aan het geluk van anderen.