Organisatie

5.1   Schooltijden

Op Sunte Werfert hanteren wij een continurooster volgens het model ’verkorte middagpauze’. De kinderen eten met de leerkracht in de klas en gaan daarna een half uur buiten spelen.
De school is elke schooldag vanaf 08.15 uur open. We hebben een inloop tot 08.30 uur. Om 08.30 uur gaat de bel en dat is het signaal voor de ouders om afscheid te nemen. De schooldag eindigt op verschillende tijden, afhankelijk van de dag en de groep waarin uw kind zit. Zie onderstaand schema

5.2 Vakanties

Hieronder ziet u het vakantierooster en de studiedagen:

Vrijdag 20 december 2019 School om 12 uur uit
Vrijdag 21 februari 2020 School om 12 uur uit
Vrijdag 10 juli 2020 School om 12 uur uit

De data van de studiedagen zijn nu nog niet bekend. Deze zullen z.s.m. bekend gemaakt worden.

5.3 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijv. het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, verlof aanvragen etc.

Klik hier voor het School-ABC.


5