8

Speerpunten

Een belangrijk speerpunt in onze schoolontwikkeling is natuurlijk de ontwikkeling van ons Kindcentrum.

In schooljaar 2019-2020 gaan de groepen 3 t/m 6 werken met een nieuwe versie van de rekenmethode Wereld in Getallen.

Daarnaast blijft het Onderzoekend en Ontwerpend Leren een belangrijk speerpunt.

Hierbij gaan we uit van het aanbod van de Methoden van Blink voor Wereld Oriëntatie en de
“7 Stappen van Onderzoekend leren”.
Het Onderzoekend Leren geeft een enorme boost bij kinderen én leerkrachten als het gaat om motivatie en betrokkenheid.

Lees hier meer over het Onderzoekend Leren.

Tot slot
Wij hopen dat we u met deze schoolgids – in combinatie met onze website – een goede indruk van onze school hebben gegeven.
Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.

Ook staan wij open voor suggesties en verbeteringen.
Namens het team van Sunte Werfert,

Koen Smits, directeur