9

Adressen

R.K. Basisschool Sunte Werfert  
Kostverloren 14, 6661 DZ Elst 
T 0481 - 37 15 74  
E directie@suntewerfert.nl 
www.suntewerfert.nl 
Directeur: Dhr. Koen Smits
    
stichting Wonderwijs
Bezoekadres: Hoenderik 9, 6662 VM  ELST
Postadres: Postbus 210, 6660 AE Elst
T 0481-350003
www.wonderwijs.nl
College van Bestuur: Dhr. Eddy Verrips,
mevr. Yvonne Smits

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel
E info@lgob.nl

Inspectie Primair onderwijs 
E info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtenmelding seksuele intimidatie en of misbruik 
Ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 
T 0900-1113111 

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364, 6802 EJ ARNHEM
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Schoolarts 
T 026 - 377 38 05 
Voor meer informatie: www.vggm.nl/ggd   

Schoollogopedie 
F. Vermaa
E info@logopedieoverbetuwe.nl
06-27182209

Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06-24676470